شبکه اجتماعی Google Circles از سوی گوگل راه‌اندازی شد - Android

Get it on Google Play

شبکه اجتماعی Google Circles از سوی گوگل راه‌اندازی شد - Android

گزارش‌هاي جديد حاكي است كه گوگل در ماه مه سال 2011 شبكه اجتماعي خود را راه‌اندازي مي‌كند.

16/03/2011 08:55 AM